Disclaimer

Disclaimer van AppartementenBrugge

AppartementenBrugge is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementenBrugge, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementenBrugge zijn verbonden. AppartementenBrugge is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementenBrugge beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementenBrugge is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementenBrugge worden aangeboden. AppartementenBrugge garandeert niet dat de op AppartementenBrugge aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementenBrugge garandeert ook niet dat de op AppartementenBrugge aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementenBrugge garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementenBrugge hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementenBrugge is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementenBrugge. U vrijwaart AppartementenBrugge voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementenBrugge.